欢迎来到瑞文网!

李白将进酒读音

时间:2018-04-26 16:43:35 将进酒 我要投稿

李白将进酒读音

 说起将进酒,就不得不提前一个人,那就是诗仙‘李白’,他是浪漫主义诗人,主要作品有《静夜思》,《行路难》,《望庐山瀑布》等都是他的`作品。

李白将进酒读音

 下面是小编整理的《将进酒》注音版,希望大家喜欢。

 《将进酒》注音版:

 qiāng jìn jiǔ

 将 进 酒

 jūn bú jiàn huáng hé zhī shuǐ tiān shàng lái,bēn líu dào haǐ bú fù huí

 君 不 见 黄 河 之 水 天 上 来,奔 流 到 海 不 复 回.

 jūn bú jiàn gāo táng míng jìng bēi bái fà ,zhāo rú qīng sī mù chéng xuě

 君 不 见 高 堂 明 镜 悲 白 发,朝 如 青 丝 暮 成 雪.

 rén shēng dé yì xū jìn huān ,mò shǐ jīn zūn kōng duì yuè

 人 生 得 意 须 尽 欢,莫 使 金 樽 空 对 月.

 tiān shēng wǒ cái bì yǒu yòng ,qiān jīn sàn jìn huán fù lái

 天 生 我 材 必 有 用,千 金 散 尽 还 复 来.

 pēng yáng zaǐ niú qǐe wéi lè ,huì xū yì yǐn sān bǎi bēi

 烹 羊 宰 牛 且 为 乐,会 须 一 饮 三 百 杯.

 cén fū zǐ ,dān qīu shēng ,qiāng jìn jǐu ,bēi mò tíng

 岑 夫 子,丹 丘 生,将 进 酒,杯 莫 停.

 yǔ jūn gē yì qǔ ,qǐng jūn wèi wǒ qīng ěr tīng

 与 君 歌 一 曲,请 君 为 我 倾 耳 听.

 zhōng gǔ zhuàn yù bù zú guì ,dàn yuàn cháng zuì bù fù xǐng

 钟 鼓 馔 玉 不 足 贵,但 愿 长 醉 不 复 醒.

 gǔ lái shèng xián jiē jì mò ,wéi yǒu yǐn zhě liú qí míng

 古 来 圣 贤 皆 寂 寞,惟 有 饮 者 留 其 名.

 chén wáng xī shī yàn píng lè ,dǒu jǐu shī qiān zì huān nǜe

 陈 王 昔 时 宴 平 乐,斗 酒 十 千 恣 欢 谑.

 zhǔ rén hé wèi yán shǎo qián ,jīng xū gū qǔ duì jūn zhuó

 主 人 何 为 言 少 钱,径 须 沽 取 对 君 酌.

 wǔ huā mǎ ,qiān jīn qíu

 五 花 马,千 金 裘,

 hū ér jiāng chū huàn měi jiǔ ,yǔ ěr tóng xiāo wàn gǔ chóu

 呼 儿 将 出 换 美 酒,与 尔 同 销 万 古 愁.

【李白将进酒读音】相关文章:

1.将进酒,李白

2.李白--《将进酒》

3.《将进酒》--李白

4.《将进酒》李白

5.李白《将进酒》

6.将进酒李白

7.李白 将进酒

8.将进酒 李白